Det kan være mange grunner til at man ønsker hjelp: