Betingelser

Åpningstider

Mandag - torsdag.kl 8:00-16:00

Fredag 8:00 - 12:00

Timebestilling

Timebestillinger gjøres på nettsiden. Timeavtalen er gyldig når tid reserveres i timeboken og brukeren er verifisert.

Avbestilling

Timer må avbestilles eller endres senest 24 timer før avtalt tid.

Ikke møtt

Pasienter som ikke møter til reservert time, må betale full konsultasjonspris og avtale ny time. Ved oppgjør før timens slutt, godtas kvarte beløpet som kompensasjon.

Betaling

Betaling kan gjøres kontant, med kort, Vipps eller faktura. Ved fakura tilkommer fakturagebyr. Betaling må skje ved levering av tjenesten og før timens slutt.

Priser

Gjeldende priser vil være å finne på nettsiden og på kontoret. Det forutsettes at pasienten er kjent med prisen når en tjeneste bestilles med mindre denne etterspørres på forhånd. Prisene settes av tjenestetilbyder og kan endres underveis. Beløpet må betales i det fulle av pasienten selv. For medlemmer gjelder gunstigere priser.

Medlemskap

Medlemskap betales på forskudd månedlig og gir bedre priser, samt en rekke andre fordeler. For å få medlemspris må medlemskontingenten være betalt før timen begynner.

Tilgjengelighet

Det er adgang til lokalet via heis. Toalettet er utstyrt for funksjonshemmede.

 

 

Jeg har lest og forstått teksten over.

Jeg erklærer at jeg har vurdert å benytte tilsvarende offentlige helsetilbud først og velger av egen overbevisning å benytte meg av private helsetjenester.

Jeg har gjort meg kjent med prisene på tjenestene jeg vil bestille og vil betale det fulle beløpet for disse ved levering av tjenesten.

 

 

 

Navn
Dato