Har du en fornøyd mage?

Maten du spiser kan være avgjørende for hvordan du har det. Er magen glad er som regel det beste bra. Mat skal gi oss energi og de næringsstoffene vi trenger for å holde oss friske. For noen kan mat være utfordrende. Jeg ønsker å hjelpe deg med å finne et kosthold som passer for deg og din mage. Vi er alle forskjellige og har ulike behov.

Å spise riktig kan hjelpe mot plager som;

Jeg samarbeider tett med to leger. Det er derfor mulig å få tatt laboratorieprøver for å kartlegge eventueller ernæringsmangler. I tillegg til prøver for å utrede mage-tarm.

Jeg selger også en ferdig utarbeidet kostholdsplan spesielt tilrettelagt for deg med lavt stoffskifte. Den kan også brukes av deg som ikke har lavt stoffskifte.

NY NETTSIDE KOMMER SNART!